Výbor mestskej časti Kolačín

Jaroslav Tlapák

predseda

E-mail
@novadubnica.sk
Meno Funkcia Telefón E-mail
Jozef Lehocký
člen komisie    
Miroslav Ovečka
člen komisie    
Marta Pšenáková
člen komisie    
Zuzana Lesníková člen komisie    
Bc. Erika Múčková člen komisie    
   
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.