Výbor v mestskej časti Kolačín

Mesto Nová Dubnica sa zlúčilo s obcou Kolačín do jedného administratívneho celku dňa 27. 11. 1971. Vytvorená prímestská časť sa označila názvom Nová Dubnica – mestská časť Kolačín. Zanikol spoločný obvodný úrad a zostal len MNV Nová Dubnica s centrálnou právomocou. Od tohto dátumu sa začala písať spoločná história Novej Dubnice a Kolačína.

Kolačín dnes

Napriek viacerým snahám v minulosti je dnes Kolačín životaschopnou a neustále sa rozvíjajúcou obcou s rastúcim počtom obyvateľov. Pre ilustráciu uvádzame niekoľko štatistických údajov 24. 11. 2011. Najstaršou obyvateľkou je Mária Marušincová (1914) a najmladším je Nicolas Heller (2011).

V Kolačíne je 10 ulíc, 2 obchody, 3 pohostinské zariadenia, kultúrny doma v máji 2011 vysvätený kostol. Aktuálny počet obyvateľov je uvedený v tabuľke.

Počet obyvateľov
Malý Kolačín 317
Veľký Kolačín 505
Spolu 822

Výbor mestskej časti Kolačín:

  1. PaedDr. Soňa Kačíková – predsedníčka
  2. Marie Gáborová
  3. Marta Pšenáková
  4. Alena Tlapáková
  5. Zuzana Lesníková
  6. Bc. Erika Múčková

Lekárka

  • MUDr. Augustínová – utorok od 8.00 – 12.00 hod

Odkazy na zaujímavé stránky

Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.