Vydávanie rozhodnutí 2019 od 15.04.2019!!


Mestský úrad v Novej Dubnici  oznamuje všetkým daňovníkom, že od 15. apríla 2019 t.j. pondelok
začne vydávať rozhodnutia  - daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad.
Rozhodnutia si môžu občania vyzdvihnúť  v zasadačke mestského úradu  a to v čase:               

pondelok, utorok, štvrtok:   07.30 hod. – 11.30 hod.  a od  12.30 hod. – 15.00 hod.
streda:    07.30 hod. – 11.30 hod. a od 12.30 hod. – 16.30 hod.
piatok:    07.30 hod. – 11.30 hod. a od 12.30 hod. – 13.30 hod.

Občanom m.č. Kolačín budú vydávané rozhodnutia dňa 23. 05. 2019 ( štvrtok )
od 08.00 hod. do 15.00 hod. v Kultúrnom dome m.č. Kolačín. 
 
Dane a poplatky za komunálny odpad budú môcť zaplatiť  až po prevzatí rozhodnutia,
ktoré je potrebné predložiť  pri platení v hotovosti do pokladne MsÚ.

Občanom, ktorí si rozhodnutia  neprevezmú, budeme  tieto doručovať do vlastných rúk  
v mesiaci Jún 2019.


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.