VYHLÁŠKA RUVZ-PB - COVID-19 - 17_12_2020

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici,
zo dňa 17. decembra 2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného
zdravia pre okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava

 


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.