Výstava Kolmý riečny breh – najlepšie miesto pre život

 
V historickej miestnosti pri mestskej knižnici môžete navštíviť od 29. Apríla (pondelok)
naozaj výbornú interaktívnu výstavu pre všetky  deti, ktoré sa chcú  niečo nové  dozvedieť,
spoznať, vidieť, zahrať sa a zažiť. Výstava Kolmý riečny breh približuje život troch druhov
vtákov – rybárika riečneho, včelárika zlatého a brehule hnedej. Poskytuje informácie o
spôsobe života týchto druhov, o ohrození a obnove riečneho ekosystému, ktorý je ich životným
prostredím, ako aj o opatreniach, pomocou ktorých môžeme pomôcť ich prežitiu v človekom
narúšanej krajine. Výstava je plná interaktívnych prvkov, pre malé aj väčšie deti. Hravým
spôsobom sa dozvedajú, čo je to potravinový reťazec, čím a kým sú ohrozené tieto vzácne a
užitočné vtáčiky, môžu nazrieť do ich hniezd, zahrať si zaujímavú hru o migrácii vtáčikov
či naučiť sa niečo o separovaní odpadu v elektronickej eko hre.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 29.4.2019 o 15:00 a srdečne Vás na ňu pozývame.

Výstavu môžete navštíviť do 31. mája nasledovne:

Pondelok     09:00 – 16:00

Utorok          09:00 – 12:00

Streda          10:00 – 18:00

Štvrtok         09:00 – 16:00

Piatok          09:00 – 18:00

Na požiadanie vám ju otvoria pracovníčky mestskej knižnice.

Výstava je vynikajúcim prostriedkom environmentálnej výchovy pre žiakov základných aj stredných
škôl ale aj zaujímavou výstavou pre širokú verejnosť.

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.