Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Rok:
Naše číslo Účel Protistrana Dátum zverejnenia Dátum ukončenia Suma s DPH
08/2020 Zoznam faktúr
Faktúry_08_2020
Faktúry_08_2020 31.08.2020 78 550,85€
07/2020 Zoznam faktúr
Faktúry_07_2020
Faktúry_07_2020 31.07.2020 140 584,77€
06/2020 Zoznam faktúr
Faktúry_06_2020
Faktúry_06_2020 30.06.2020 204 901,61€
05/2020 Zoznam faktúr
Faktúry_05_2020
Faktúry_05_2020 31.05.2020 67 407,86€
04/2020 Zoznam faktúr
Faktúry_04_2020
Faktúry_04_2020 30.04.2020 128 168,27€
03/2020 Zoznam faktúr
Faktúry_03_2020
Faktúry_03_2020 31.03.2020 284052,14€
02/2020 Zoznam faktúr
Faktúry_02_2020
Faktúry_02_2020 29.02.2020 156597,68€
01/2020 Zoznam faktúr
Faktúry_01_2020
Faktúry_01_2020 31.01.2020 115904,67€
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.