Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Rok:
Naše číslo Účel Protistrana Dátum zverejnenia Dátum ukončenia Suma s DPH
360/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2020
Zmluva
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 27.12.2019 225 890,00€
361/2019 Zmluva o budúcej zmluve o nájme NP
Zmluva
OSA - Športová akadémia, o.z. 20.12.2019
366/2019 Zmluva o poskytovaní služieb prevádzkovateľa a správcu pohrebísk
Zmluva
KAMEgroup, s.r.o. 19.12.2019 22 725,00€
367/2019 Nájomná zmluva
Zmluva
KAMEgroup, s.r.o. 19.12.2019 500,00€
368/2019 Dohoda o ukončení nájmu
Dohoda
KAMEgroup, s.r.o. 19.12.2019
369/2019 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke
Dodatok
KAMEgroup, s.r.o. 19.12.2019
370/2019 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke
Dodatok
KAMEgroup, s.r.o. 19.12.2019
345/2019 Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu
Dodatok
Marek Czánik 18.12.2019
346/2019 Nájomná zmluva
Zmluva
Pavel Šajben 18.12.2019 114,00€
343/2019 Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Zmluva
Advokátska kancelária JUDr. Katarína Martinková 17.12.2019 14 400,00€
365/2019 Zmluva o vykonávaní činností spojených so zberom, vývozom a prepravou KO
Zmluva
TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. 17.12.2019 200 000,00€
354/2019 Kúpna zmluva
Zmluva
Daffer spol. s.r.o. 16.12.2019 23 349,60€
358/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2020
Zmluva
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 16.12.2019 103 597,00€
359/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2020
Zmluva
Občianske združenie EDEN 16.12.2019 165 653,00€
291/2019 Zmluva o budúcej zmluve
Zmluva
KRAPS, s.r.o. 13.12.2019 22 100,00€
357/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
PeTeREC, a.s. 13.12.2019 21 110,40€
351/2019 Zmluva o poskytovaní mediálnych služieb
Zmluva
MEDIA centrum spol. s.r.o. 12.12.2019 1200,00€
356/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
ArRea s.r.o. 12.12.2019 30 000,00€
362/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
Záhradnícke služby KLAČANSKÝ, s.r.o. 12.12.2019 9 592,84€
352/2019 Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu
Dodatok
Futbalový klub Nová Dubnica 10.12.2019 14 270,00€
347/2019 Kúpna zmluva
Zmluva
Občianske združenie EDEN 10.12.2019 46620,00€
324/2019 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
Zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s. 10.12.2019
353/2019 Poistná zmluva
Zmluva
Union poisťovňa, a.s. 09.12.2019 386,28€ / ročne
355/2019 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Monika Rigová 09.12.2019 1 971,36€
344/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Nová Dubnica Invest, s.r.o. 05.12.2019 11 000,00€
343/2019 Zmluva o dodávke elektriny
Zmluva
Pow-en, a.s. 04.12.2019 35 647,80€
305/2019 Kúpna zmluva
Zmluva
MUDr. Anna Šobáňová 04.12.2019 34,86€
299/2019 Dohoda o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku
Dohoda
Výskumný ústav vodného hospodárstva 01.12.2019 30,00€
336/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
Štefan Brezničan 29.11.2019 500,00€
337/2019 Darovacia zmluva
Zmluva
Aquatec VFL s.r.o. 29.11.2019 100,00€
340/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
Matej Cucík 29.11.2019 120,00€
341/2019 Dohoda o skončení nájmu bytu
Dohoda
Štefánia Šmatláková 29.11.2019
342/2019 Darovacia zmluva
Zmluva
M-Tinker Minerals, s.r.o. 29.11.2019 200,00€
339/2019 Kúpna zmluva
Zmluva
AUTOCONT s.r.o. 28.11.2019 4490,40€
335/2019 Kúpna zmluva
Zmluva
Občianske združenie EDEN 28.11.2019 110 000,00€
333/2019 Dodatok č.9 o zabezpečovaní služieb
Dodatok
Bytový podnik, mestská príspevková organizácia 28.11.2019 37491,36€
320/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
Mgr. Miriam Martináková 27.11.2019 100,00€
322/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
Mgr. Ivan Rajec 27.11.2019 30,00€
319/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
Pavol Gubančok 27.11.2019 60,00€
323/2019 Dohoda o ukončení nájmu
Dohoda
Jana Horáková 25.11.2019
328/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
S&K Project s.r.o. 21.11.2019 35 880,00€
326/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
Alena Kurkinová 21.11.2019 20,00€
329/2019 Zmluva o odbornej technickej pomoci
Zmluva
Arcadia corporation, s.r.o. 20.11.2019 20,00€ / hodina
332/2019 Darovacia zmluva
Zmluva
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 20.11.2019 150,00€
327/2019 Zmluva o spolupráci
Zmluva
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. 20.11.2019
331/2019 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Zmluva
Ing. Marta Tóthová 20.11.2019 4560,00€
325/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
Vladimír Rusnák 18.11.2019 300,00€
317/2019 Kúpna zmluva
Zmluva
Ing. Miroslav Škrabala, Janka Škrabalová 13.11.2019 1180,00€
313/2019 Zmluva o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami
Zmluva
Mypro s.r.o. 31.10.2019 580,00€
294/2019 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Ing. Marián Lalinský 30.10.2019 2 160,24€
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.