Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Rok:
Naše číslo Účel Protistrana Dátum zverejnenia Dátum ukončenia Suma s DPH
300/2019 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zastúpení TSK 16.10.2019 108850,01€
293/2019 Dodatok č.1 k Zmluve o zneškodňovaní KO
Zmluva
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 10.10.2019 208 316,00€
292/2019 Zmluva o zneškodňovaní komunálnych odpadov
Zmluva
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 09.10.2019 219 280,00€
289/2019 Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v jedálni
Zmluva
Zariadenie pre seniorov Nová Dubnica 02.10.2019 3,00€ / obed
290/2019 Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v jedálni
Zmluva
REPO-Gastro, s.r.o. 02.10.2019 3,60€ / obed
287/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
Marianna Černá 01.10.2019 10,00€ / hodina/osoba
287/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
Mariana Černá 01.10.2019 10,00€ / hodina/osoba
282/2019 Zmluva o nájme
Zmluva
Ing. Radovan Palacka 30.09.2019 535,68€ / ročne
284/2019 Zmluva o nájme
Zmluva
Michal Štefan 30.09.2019 367,20€ / ročne
283/2019 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme NP
Dohoda
Ing. Radovan Palacka 27.09.2019
285/2019 Nájomná zmluva
Zmluva
M & J, s.r.o. 27.09.2019 150,00€ / ročne
252/2019 Zmluva o zriadení vecného bremena
Zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s. 23.09.2019
269/2019 Dohoda o splatení záväzku
Dohoda
Pavel Riško, s.r.o. 16.09.2019 3 325,54€
195/2019 Kúpna zmluva
Zmluva
Vladimír Bližňák 04.09.2019 1 927,68€
265/2019 Dodatok č.4 k Zmluve o účelovom úvere
Dodatok
Československá obchodná banka, a.s. 23.08.2019
254/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky 21.08.2019 8 000,00€
261/2019 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu
Dodatok
Dobrovoľný hasičský zbor Nová Dubnica - Kolačín 20.08.2019 2 950,00€
255/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva
Trenčiansky samosprávny kraj 19.08.2019 1 500,00€
260/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 14.08.2019
259/2019 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služby
Dodatok
Slovenská pošta, a.s. 13.08.2019
248/2019 Zmluva o zriadení vecného bremena
Zmluva
Andrej Vánko, Mgr. Bohuslava Vánková 06.08.2019 305,00€ / ročne
240/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
Ing. Marián Šupák 05.08.2019 800,00€
241/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
Michal Baláž 05.08.2019 600,00€
127/2019 Zmluva o poskytovaní informácií a údajov z evidencie vozidiel
Zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 26.07.2019
245/2019 Zmluva o zabezpečení upratovacej služby
Zmluva
HB Cleaning SK, s.r.o. 25.07.2019 864,00€
246/2019 Zmluva o zabezpečení upratovacej služby
Zmluva
Matej Hajas HAMA 25.07.2019 768,00€
247/2019 Dohoda o ukončení zmluvy
Dohoda
HB Cleaning SK, s.r.o. 25.07.2019
250/2019 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2019
Dodatok
Futbalový klub Nová Dubnica 18.07.2019 14 270,00€
242/2019 Kúpna zmluva
Zmluva
Ing. Miloš Konečný, Ing. Hana Konečná 15.07.2019 280,00€
209/2019 Zmluva o umiestnení edukačných panelov
Zmluva
EDUINFO, s.r.o. 04.07.2019 720,00€ / ročne
239/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
Miroslav Dorociak 04.07.2019 100,00€
233/2019 Hromadná licenčná zmluva

SOZA 01.07.2019 30.08.2019
233/2019 Hromadná licenčná zmluva
Zmluva
SOZA 01.07.2019
197/2019 Zmluva o nájme
Zmluva
Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo Veľký Kolačín 30.06.2019 3,00€ / ročne
238/2018 Zmluva o prevode vlastníctva NP
Zmluva
Ing. Tibor Bednár, Anna Bednárová 28.06.2019 6 339,22€
217/2019 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva
Ing, Jozef Holoubek 28.06.2019
218/2019 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva
MDDr. Martin Haninec 28.06.2019
219/2019 Dodatok č.2 k Zmluve o nájme a podnájme NP
Dodatok
TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. 28.06.2019 592,33€ / mesačne
231/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
KMI - Projekt s.r.o. 27.06.2019 17 220,00€
228/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
Mgr. Miriama Martináková 26.06.2019 200,00€
229/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
Jarmila Bajzíková 26.06.2019 100,00€
230/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
Ing. Juraj Hort 26.06.2019 600,00€
216/2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Zmluva
Fond na podporu umenia 25.06.2019 1 500,00€
223/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
LOTOS-garden s.r.o. 24.06.2019 14 650,40€
225/2019 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
Dodatok
Saroute s.r.o. 24.06.2019 7 000,00€
105/2019 Dodatok č.4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
Dodatok
Bytový podnik, mestská príspevková organizácia 20.06.2019 220,83€ / mesačne
215/2019 Dohoda o prechode vlastníctva nehnuteľných vecí
Dohoda
Slovenská republika 20.06.2019 172,46€
224/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
Veríme v Zábavu, s.r.o. 18.06.2019 13195,20€
211/2019 Zmluva o nájme NP
Zmluva
Darina Dohňanská 13.06.2019 194,57€ / mesačne
212/2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme a podnájme NP
Dodatok
Pavel Riško, s.r.o. 13.06.2019 723,60€ / mesačne
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.