Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Rok:
Naše číslo Účel Protistrana Dátum zverejnenia Dátum ukončenia Suma s DPH
272/2020 Dodatok č.3 ku Kúpnej zmluve
Dodatok
AUTOCONT, s.r.o. 16.10.2020
271/2020 Daffer spol. s.r.o.
Dodatok
Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve 13.10.2020
270/2020 Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve
Dodatok
Škola.sk, s.r.o. 09.10.2020
73/2020 Zmluva o zriadení vecného brebena
Zmluva
Ing. Michal Celec 08.10.2020
205/2020 Zmluva o zriadení vecného brebena
Zmluva
MUDr. Vladimír Bačinský, MUDr. Mária Bačinská 07.10.2020
262/2020 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie
Dodatok
Klub dôchodcov Nová Dubnica 06.10.2020
34/2020 Dodatok č.1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Dodatok
KRAPS, s.r.o. 06.10.2020 22100,00€
43/2020 Zmluva o zriadení vecného brebena
Zmluva
Dana Kecskešy 06.10.2020 160,00€
196/2020 Kúpna zmluva
Zmluva
Mgr. Jozef Lamačka, Mgr. Margita Lamačková 05.10.2020 810,00€
253/2020 Dohoda o skončení nájmu bytu
Dohoda
Bc. Petra Pažítková 30.09.2020
255/2020 Zmluva o pripojení
Zmluva
Slovenská distribučná, a.s. 30.09.2020 76,60€
232/2020 Zmluva o dielo
Zmluva
CESTNÉ STAVBY SK, s.r.o. 25.09.2020 43 892,60€
276/2020 Zmluva o dielo
Zmluva
SPARK-EX, s.r.o. 25.09.2020 44646,68€
252/2020 Zmluva o účelovom úvere
Zmluva
Československá obchodná banka, a.s. 24.09.2020 2000000,00€
254/2020 Nájomná zmluva
Zmluva
Bytový podnik, m.p.o. 24.09.2020 1,00€
233/2020 Zmluva o vytvorení diela
Zmluva
Peter Jelínek 23.09.2020 300,00€
244/2020 Hromadná licenčná zmluva
Zmluva
SOZA 18.09.2020
248/2020 Darovacia zmluva
Zmluva
RMC, s.r.o. 17.09.2020 150,00€
249/2020 Zmluva o dielo
Zmluva
Mgr. Janka Masárová 17.09.2020 50,00€
250/2020 Zmluva o dielo
Zmluva
Rudolf Dobiáš 17.09.2020 50,00€
235/2020 Zmluva o dielo
Zmluva
Mária Ďurišová 16.09.2020 50,00€
236/2020 Zmluva o dielo
Zmluva
Soňa Zelísková 16.09.2020 50,00€
237/2020 Zmluva o dielo
Zmluva
Anita Šebíková 16.09.2020 50,00€
238/2020 Zmluva o dielo
Zmluva
Jozef Vydrnák 16.09.2020 100,00€
239/2020 Zmluva o dielo
Zmluva
Mgr. Dana Vlčková, Dis. Art. 16.09.2020 50,00€
240/2020 Licenčná zmluva
Zmluva
Škola umeleckého priemyslu Trenčín 16.09.2020 100,00€
243/2020 Zmluva o obstaraní vystúpenia
Zmluva
Hudobné centrum 16.09.2020 400,00€
251/2020 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Bartošová Renáta 16.09.2020 2 280,72€
75/2020 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva
Michal Sloboda 10.09.2020
225/2020 Zmluva o umeleckom výkone
Zmluva
Hudobná skupina Progres 09.09.2020 700,00€
241/2020 Dodatok č.1 k Zmluve o prevode vlastníctva
Dodatok
ELMART, s.r.o. 09.09.2020
227/2020 Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve
Dodatok
AUTOCONT, s.r.o. 04.09.2020
231/2020 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie
Zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Nová Dubnica - Kolačín 03.09.2020 4500,00€
208/2020 Darovacia zmluva
Zmluva
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 02.09.2020 250,00€
215/2020 Zmluva o nájme NP
Zmluva
Ondrej Straka, Mária Straková 02.09.2020 140,17€ / mesačne
210/2020 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme NP
Dohoda
Katarína Kandráčová Dámske krajčírstvo 31.08.2020
211/2020 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme NP
Dohoda
Bytový podnik, m.p.o. 31.08.2020
213/2020 Zmluva o nájme NP
Zmluva
Bytový podnik, m.p.o. 31.08.2020 637,09€ / mesačne
214/2020 Zmluva o nájme NP
Zmluva
Katarína Kandráčová Dámske krajčírstvo 31.08.2020 124,19€ / mesačne
212/2020 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme
Dohoda
Anton Škorčák - TOCOM 31.08.2020
201/2020 Dodatok č.3 k Zmluve o nájme NP
Dodatok
Pavel Riško, s.r.o. 25.08.2020
173/2020 Dohoda o skončení nájmu bytu
Dohoda
Matej Remenár 25.08.2020
229/2020 Dohoda o skončení nájmu bytu
Dohoda
Adrian Rostás 25.08.2020
194/2020 Uznanie dlhu
Dohoda
Apollo s.r.o 19.08.2020 7 316,00€
174/2020 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Matej Remenár 19.08.2020 2 970,96€
202/2020 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva
Ing. Bronislava Riečičiarová 18.08.2020
197/2020 Darovacia zmluva
Zmluva
Aquatec VFL s.r.o. 17.08.2020 200,00€
109/2020 Kúpna zmluva
Zmluva
Apollo s.r.o 13.08.2020 7 175,00€
198/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 12.08.2020
209/2020 Zmluva o obstaraní vystúpenia
Zmluva
Hudobné centrum 11.08.2020 660,00€
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.