Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Rok:
Naše číslo Účel Protistrana Dátum zverejnenia Dátum ukončenia Suma s DPH
193/2020 Dodatok č.1 Ku Kúpnej zmluve
Dodatok
AUTOCONT, s.r.o. 05.08.2020
194/220 Dodatok č.1 Ku Kúpnej zmluve
Dodatok
Daffer spol. s.r.o. 05.08.2020
186/2020 Zmluva o manažmente projektu
Zmluva
MP Profit PB, s.r.o. 03.08.2020 4 200,00€
191/2020 Servisná podpora
Zmluva
JKC, s.r.o. 23.07.2020 2832,00€
179/2020 Zmluva o prevode vlastníctva NP
Zmluva
ELMART, s.r.o. 23.07.2020 47 819,25€
157/2020 Zmluva o dielo
Zmluva
Pavol Gubančok 22.07.2020 150,00€
170/2020 Dodatok č.3 k Zmluve o nájme NP
Dodatok
APOPHIS, s.r.o. 22.07.2020 292,22€ / mesačne
172/2020 Zmluva o nájme NP
Zmluva
Pavol Nechala - MoPa 22.07.2020 229,93€ / mesačne
187/2020 Zmluva o manažmente projektu
Zmluva
MP Profit PB, s.r.o. 22.07.2020 1 800,00€
159/2020 Darovací protokol
Darovací protokol
Trenčín región 20.07.2020 1080,00€
178/2020 Dohoda o ukončení zmluvy
Dohoda
Cassis consult, s.r.o. 20.07.2020
184/2020 Zmluva o dielo
Zmluva
Anton Hudec RESTAV, s.r.o. 17.07.2020 11 570,72€
185/2020 Zmluva o dielo
Zmluva
SPARK-EX, s.r.o. 17.07.2020 51 240,78€
175/2020 Kúpna zmluva
Zmluva
SPAREX SK, spol. s.r.o. 15.07.2020 61 172,40€
177/2020 Dohoda o poskytnutí príspevku
Dohoda
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín 15.07.2020
158/2020 Zmluva o dielo
Zmluva
Ján Breznický 13.07.2020 500,00€
156/2020 Zmluva o dielo
Zmluva
Jozef Hajšo 09.07.2020 600,00€
65/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Združenie klubu dôchodcov Nová Dubnica 06.07.2020 700,00€
161/2020 Zmluva o dielo
Zmluva
NEMTECH, s.r.o 01.07.2020 15 000,00€
33/2020 Zmluva o dielo - servisná
Zmluva
APEN s.r.o 30.06.2020 750,00€
153/2020 Zmluva o prevode práv a povinností
Zmluva
MEDIA servis PB, s.r.o. 30.06.2020
150/2020 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Lucia Melišková 30.06.2020 1 515,24€
171/2020 Zmluva o nájme
Zmluva
Michal Štefan 30.06.2020 33,93€ / ročne
49/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Hokejový klub mládeže Nová Dubnica pozemný hokej 29.06.2020 800,00€
148/2020 Dohoda o skončení nájmu bytu
Dohoda
Katarína Lacková 29.06.2020
349/2019 Kúpna zmluva
Zmluva
APOPHIS, s.r.o. 24.06.2020 300,00€
125/2020 Dodatok č. 6 k Zmluve o zverení majetku do správy
Dodatok
Základná škola Janka Kráľa 1 23.06.2020 25 283,39€
48/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Futbalový klub Nová Dubnica 22.06.2020 700,00€
144/2020 Zmluva o poskytnutí služieb
Zmluva
Cassis consult, s.r.o. 22.06.2020 3 120,00€
126/2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o zverení majetku do správy
Dodatok
Materská škola 22.06.2020 27 512,46€
55/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Dychový orchester a mažoretky Nová Dubnica 17.06.2020 5 000,00€
57/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Nočná jazda Považím 16.06.2020 1 000,00€
70/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Slovenská únia sluchovo postihnutých ZO Ilava 16.06.2020 250,00€
51/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Mestský klub stolného tenisu Nová Dubnica 15.06.2020 1 100,00€
53/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Tenisový klub Nová Dubnica 15.06.2020 900,00€
63/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Domka - Združenie saleziánskej mládeže 15.06.2020 900,00€
66/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Centrum Nepočujúcich Asociácie Nepočujúcich Slovenska 15.06.2020 450,00€
69/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Klub Venuša Nová Dubnica 15.06.2020 500,00€
71/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO N. Dubnica 15.06.2020 1 000,00€
61/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
SORELA 12.06.2020 3 500,00€
50/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Klub slovenských turistov Kolačín 11.06.2020 600,00€
59/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Klub paličkovanej čipky 10.06.2020 700,00€
67/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO JDS Kolačín 10.06.2020 400,00€
68/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO JDS Nová Dubnica 10.06.2020 800,00€
262/2019 Kúpna zmluva
Zmluva
Ing. Pavel Krejčík, Milan Mikuš, Marta Kotláriková 03.06.2020 840,00€
140/2020 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Dáša Pavlíková 29.05.2020 1 627,44€
142/2020 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Katarína Lacková 29.05.2020 3193,56€
134/2020 Dohoda o ukončení nájmu
Dohoda
Ing. Radovan Palacka 28.05.2020
138/2020 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Mgr. Lenka Hnilková 27.05.2020 1 847,04€
139/2020 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Radka Halásová 27.05.2020 1 608,12€
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.