Predchádzajúci obrázok Následujúci obrázok

Kontaktné údaje

Mestský úrad Nová Dubnica
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4433 526, 042/4433 524
Fax: 042/4431 919
E-mail: msu@novadubnica.sk
Web: www.novadubnica.sk
-2°C
Novodubnické zvesti - aktuálne číslo

Okienko pre primátora

Aktuality


Zoznam dlžníkov 2014
2015-01-21
Mesto Nová Dubnica  ako správca dane v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe  daní   ( daňový poriadok ) zverejňuje  zoznam dlžníkov podľa stavu k 31. 12. 2014.Úhrnná ...zobraziť viac
Výzva na podanie žiadosti o znížení poplatku za odpad
2015-01-19
Aj v roku 2015 mesto Nová Dubnica poskytne zľavy na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Vyzývame občanov, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky na zníženie alebo ...zobraziť viac
Referendum 07.02.2015
2015-01-16
Dňa 27. 11. 2014  vyhlásil prezident SR referendum , ktoré  sa  uskutoční  v sobotu 7. februára 2015. Volebné miestnosti sú otvorené   od 7.00 hod. do 22. 00 hod. Občania oprávnení ...zobraziť viac
Zvoz odpadu_01_2015
2015-01-12
Oznamujeme obyvateľom častí IBV Miklovky a Kolačín, že zvoz vriec s vytriedeným odpadom (PAPIER, PLASTY, KOVOVÉ OBALY, TETRAPAKY, prípadne SKLO) sa uskutoční už v tomto týždni: V ...zobraziť viac
Výberové konanie na pozíciu náčelník mestskej polície
2015-01-07
V  zmysle  § 5, ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov Mesto Nová Dubnica v y h l a s u j e  výberové konanie na ...zobraziť viac
Výberové konanie na pozíciu vedúci ekonomického oddelenia mestského úradu
2015-01-07
V  zmysle  § 5, ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov Mesto Nová Dubnica  v y h l a s u j e výberové konanie na pozíciu ...zobraziť viac
Ustanovujúce MsZ 2014
2014-12-17
V pondelok 15. decembra otvoril primátor mesta Ing. Peter Marušinec ustanovujúce zastupiteľstvo. V úvode predseda volebnej komisie Ing. Ján Krumpolec informoval o priebehu a výsledku ...zobraziť viac
Otváracie hodiny zberného dvora
2013-04-24
Zberný dvor Mesta Nová Dubnica  je od 1.1.2014 otvorený nasledovne:              Pondelok – Štvrtok: 7:00 – 16:00 hod. Piatok:  7:00 – 17:00 hod.    Sobota: 9:00 – ...zobraziť viac
Mestský rozhlas do SMS (registrácia

Odkazy

Naše mesto kliká www.zodpovedne.sk
Združenie informatikov samospráv Slovenska