Predchádzajúci obrázok Následujúci obrázok

Kontaktné údaje

Mestský úrad Nová Dubnica
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4433 526, 042/4433 524
Fax: 042/4431 919
E-mail: msu@novadubnica.sk
Web: www.novadubnica.sk
2°C
Novodubnické zvesti - aktuálne číslo

Okienko pre primátora

Aktuality


NOVODUBNICKÉ FAŠIANGY 2015
2015-02-16
Fašiangy sú časom zábavy a veselosti. Mesto Nová Dubnica v spolupráci s Mäsiarstvom Ilavský ,pivárňou Amfík Pub a Jednotou dôchodcov Slovenska  usporiadalo  v sobotu    14. ...zobraziť viac
Zápis detí do MŠ na šk. rok 2015/2016
2015-02-13
Riaditeľka  Materskej školy Petra Jilemnického 12/5 v Novej Dubnici zverejňuje zápis a podmienky prijímania detí do materskej školy na školský rok 2015/2016.V zmysle § 59 zákona ...zobraziť viac
Referendum 07.02.2015
2015-02-07
Oficiálne výsledky hlasovania hlasovania občanov mesta Nová Dubnica v Referende konaného dňa 07.02.2015 podľa okrskov a počtu voličov v jednotlivých okrskoch a podľa odpovedí na ...zobraziť viac
Zoznam dlžníkov 2014
2015-01-21
Mesto Nová Dubnica  ako správca dane v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe  daní   ( daňový poriadok ) zverejňuje  zoznam dlžníkov podľa stavu k 31. 12. 2014.Úhrnná ...zobraziť viac
Výzva na podanie žiadosti o znížení poplatku za odpad
2015-01-19
Aj v roku 2015 mesto Nová Dubnica poskytne zľavy na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Vyzývame občanov, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky na zníženie alebo ...zobraziť viac
Ustanovujúce MsZ 2014
2014-12-17
V pondelok 15. decembra otvoril primátor mesta Ing. Peter Marušinec ustanovujúce zastupiteľstvo. V úvode predseda volebnej komisie Ing. Ján Krumpolec informoval o priebehu a výsledku ...zobraziť viac
Najlepšieho informatika medzi samosprávami za rok 2013 v Trenčianskom kraji má Nová Dubnica
2014-07-14
Počas 19. celoslovenskej konferencie Združenia informatikov samospráv Slovenska (ZISS), ktorá sa konala v Bratislave vyhlásili jej organizátori eSlovensko o. z., Únia miest Slovenska a ...zobraziť viac
Otváracie hodiny zberného dvora
2013-04-24
Zberný dvor Mesta Nová Dubnica  je od 1.1.2014 otvorený nasledovne:              Pondelok – Štvrtok: 7:00 – 16:00 hod. Piatok:  7:00 – 17:00 hod.    Sobota: 9:00 – ...zobraziť viac
Mestský rozhlas do SMS (registrácia

Odkazy

Naše mesto kliká www.zodpovedne.sk
Združenie informatikov samospráv Slovenska