Predchádzajúci obrázok Následujúci obrázok

Kontaktné údaje

Mestský úrad Nová Dubnica
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4433 526, 042/4433 524
Fax: 042/4431 919
E-mail: msu@novadubnica.sk
Web: www.novadubnica.sk
Ako vybaviť? Kultúra a voľný čas Všeobecne záväzné nariadenia mesta
0°C
Novodubnické zvesti - aktuálne číslo

Okienko pre primátora

Aktuality


Pozvánka na zasadnutie MsR 03_12_2014
2014-11-27
V súlade  s § 14, ods. 4 zákona číslo  369/1990 Zb., v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestskej rady  na deň 03. 12.  2014  o 16.00 hod. do zasadačky  Mestského ...zobraziť viac
Poďakovanie
2014-11-19
Milí priatelia - Novodubničania, máme za sebou voľby na primátora mesta a poslancov do mestského zastupiteľstva na funkčné obdobie  2014-2018. Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým ...zobraziť viac
Vianočná Viedeň 2014
2014-11-18
Oddelenie kultúry a športu MsÚ  Nová Dubnica Vás pozýva na zájazd  Vianočná Viedeň, ktorý sa bude konať 11.12.2014 zobraziť viac
Karta zliav pre Novodubničanov
2014-11-18
V spolupráci s MAS Vršatec sme pripravili zaujímavú ponuku pre Novodubničanov. Každý, kto má záujem, môže si prísť zdarma prevziať kartu zliav na nákupy v zaujímavých prevádzkach ...zobraziť viac
Príjemný návrat do minulosti
2014-11-07
Vo štvrtok 6. novembra sme otvorili Historickú izbu Novej Dubnice a slávnostne pokrstili knihu Nová Dubnica vo fotografiách Petra Jelínka. Pozrite si fotogalériu z tejto jedinečnej udalosti. zobraziť viac
Otvorenie historickej izby mesta Nová Dubnica
2014-10-30
Mesto Nová Dubnica patrí k najmladším mestám na Slovensku a svojou architektúrou sa považuje za jedno z najvýznamnejších centier unikátneho štýlu sorela. Jej minulosť a každodenný ...zobraziť viac
Oznam_Pozemky pod BD_s.č._74
2014-10-28
Mestský úrad v Novej Dubnici oznamuje všetkým, ktorým sa odpredáva spoluvlastnícky podiel pozemku pod bytovým domom súp. č. 74, že sa podpisuje kúpna zmluva.Termín podpisovania: od 29. ...zobraziť viac
Oznam_Záhradkovej osade č. 2
2014-10-28
Mestský úrad v Novej Dubnici a predseda Záhradkovej osady č. 2 žiadajú záhradkárov, aby si v termíne od 03.11.2014 (t.j. pondelok) prišli prevziať originál Rozhodnutia o povolení ...zobraziť viac
Poďte s nami na Valašský jarmok
2014-10-20
Dátum : 6.12.2014  (sobota), odchod 7.30 zastávka Mierové námestie smer Dubnica nad Váhom, prehliadka Betlehéma je o 13,00 hod.Program:1.    Mikulášsky jarmark – Valašské KloboukyJe ...zobraziť viac
VIANOČNÁ VIEDEŇ_12_12_2014
2014-10-20
Zájazd oddelenia kultúry MsÚ Nová  Dubnica 12.12.2014Program: 6.30 hod.          odchod z Mierového námestia v Novej Dubnici   8.30 hod.          čokoládovňa KITSEE ...zobraziť viac
Výstava výtvarných prác
2014-10-20
Žiaci novodubnických škôl sa zúčastnili Medzinárodnej výstavy výtvarných prác žiakov základných umeleckých škôl na tému „Slovanská dúha“. Oslovilo nás naše partnerské ...zobraziť viac
Riešili kanalizáciu v Kolačíne
2014-09-18
  Dňa 17. septembra na verejnom stretnutí s občanmi v Kultúrnom dome v Kolačíne primátor mesta spolu s investorom Považská vodárenská spoločnosť a.s. a zhotoviteľom diela VAHOSTAV ...zobraziť viac
Dni mesta Nová Dubnica
2014-09-16
September tradične patrí oslavám nášho krásneho mesta. Oddelenie kultúry si preto pre všetkých Novodubničanov, ale aj ľudí z okolia pripravilo niekoľkohodinový maratón zábavy, ...zobraziť viac
Primátor mesta odcestoval do partnerského mesta Dubna v Ruskej federácií
2014-09-02
Primátor mesta Ing. Peter Marušinec odcestoval na štvordňovú  služobnú cestu do družobného mesta Dubna v Ruskej federácii.  Cieľom služobnej cesty je podpísanie dohody o bratských vzťahoch medzi oboma mestami a rozvoj vzťahov medzi mestom Nová Dubnica a Dubna i naplánovanie aktivít na ďalšie obdobie.zobraziť viac
Najlepšieho informatika medzi samosprávami za rok 2013 v Trenčianskom kraji má Nová Dubnica
2014-07-14
Počas 19. celoslovenskej konferencie Združenia informatikov samospráv Slovenska (ZISS), ktorá sa konala v Bratislave vyhlásili jej organizátori eSlovensko o. z., Únia miest Slovenska a ...zobraziť viac
Siete v Dlhých dieloch v krátkom čase
2013-12-17
Spoločnosť Nová Dubnica Invest, s.r.o.  plní svoje zmluvné záväzky voči budúcim staviteľom v obytnej zóne Dlhé diely. Prívod vody a plynu spolu s kanalizáciou sú už vybudované ...zobraziť viac
Otváracie hodiny zberného dvora
2013-04-24
Zberný dvor Mesta Nová Dubnica  je od 1.1.2014 otvorený nasledovne:              Pondelok – Štvrtok: 7:00 – 16:00 hod. Piatok:  7:00 – 17:00 hod.    Sobota: 9:00 – ...zobraziť viac
Mestský rozhlas do SMS (registrácia

Odkazy

Naše mesto kliká www.zodpovedne.sk
Združenie informatikov samospráv Slovenska