Zasadnutia MsZ

24.08.2016

Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 05.09.2016 do 31.12.2016
čítať viac

21.04.2016

Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 28.04.2016 do 31.12.2016
čítať viac

09.03.2016

Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 31.03.2016 do 31.12.2016
čítať viac

12.01.2016

Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 25.01.2016 do 31.12.2016
čítať viac

16.12.2015

Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 04.01.2016 do 31.01.2016
čítať viac

18.11.2015

Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 23.11.2015 do 31.12.2015
čítať viac

04.11.2015

Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 12.11.2015 do 31.12.2015
čítať viac

09.09.2015

Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 17.09.2015 do 31.12.2015
čítať viac

24.08.2015

Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 04.09.2015 do 31.12.2015
čítať viac
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.