Dnes » 25 / 7
Zajtra » 21 / 7
Pozajtra » 21 / 7
piatok 20. mája 2022 - Meniny má Bernard
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Možnosti prenájmu priestorov

Zoznam voľných nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Nová Dubnica so zámerom prenechať ich do nájmu

Adresa Účel Poschodie m2
 
 Gagarinova - MsZS
MsZS Gagarinova 773/5 NP prízemie 9
KD Kolačín
     
Nová 191 NP 1. poschodie 19

Bližšie informácie o voľných NP budú záujemcom poskytnuté na MsÚ Nová Dubnica, prípadne na telefónnych číslach 
042/443 3524 alebo 042/443 3526 k¬l. 134. Minimálne sadzby nájomného sú uvedené v Zásadách hospodárenia 
s majetkom Mesta Nová Dubnica, schválených MsZ v Novej Dubnici, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke mesta: 
www.novadubnica.sk. Záujemci môžu podávať písomné žiadosti do 11.04.2022 do 12:00 hod s uvedením výšky 
nájomného v min. výške podľa Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica na MsÚ v Novej Dubnici, 
účelu nájmu, doby nájmu, ul. Trenčianska 45/41. Informácie o podmienkach nájmu a obhliadku si môžete dohodnúť 
na Bytovom podniku, m.p.o. v Novej Dubnici, Pribinove sady 29/19, prípadne na tel. čísle 042/444 0236 a 042/444 0237. 

Aktualizácia je vykonaná k 25.03.2022