Dnes » 29 / 15
Zajtra » 26 / 15
Pozajtra » 28 / 15
streda 19. júna 2024 - Meniny má Alfréd
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Zástupca primátora

   

Bc. PAVOL PAŽÍTKA

    zástupca primátora
     
    Mobil:
     Tel.: 042/44 33 524, kl. 101
     
   
E-mail
    pazitka@novadubnica.sk
     
    Štatút mesta Nová Dubnica
    Článok 10 - Zástupca primátora
     
 
 1. Zastupuje primátora počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca, ktorého na návrh primátora na tento účel zvolí spravidla na celé funkčné obdobie MsZ z poslancov MsZ. MsZ môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať.
 2. Zástupca primátora je členom MsR .
 3. Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy primátora v plnom rozsahu zástupca primátora . Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.
 4. MsZ na návrh primátora ustanovilo okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca primátora oprávnený vykonávať:

  1. koordinovanie činností komisií pri MsZ,
  2. riadenie redakčnej rady Novodubnických zvestí,
  3. koordinácia a spolupráca so všetkými spoločenskými, kultúrnymi a športovými organizáciami v meste,
  4. riadenie ZPOZ-u,
  5. spolupráca so školami a ďalšími výchovnými inštitúciami ,
  6. spolupráca s médiami,
  7. ďalšie úlohy podľa vymedzenia primátora.