Dnes » 13 / 7
Zajtra » 12 / 7
Pozajtra » 5 / 7
sobota 25. marca 2023 - Meniny má Marián
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Štatistika mesta Nová Dubnica

Ukazovateľ k 31.12.2012
Obyvateľstvo spolu - počet 11 401
muži - počet 5 523
ženy - počet 5 878
Bývajúce obyv. podľa národností.:  
Slovenská % 90,26
Maďarská % 0,18
Rómska % 0,04
Rusínska % 0,02
Ukrajinská % 0,08
Česká % 1,32
Moravská % 0,15
Ruská % 0,04
Nemecká % 0,08
Poľská % 0,1
Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania:  
Rímskokatolícke % 70,76
Evanjelické % 3,43
Gréckokatolícke % 0,22
Pravoslávne % 0,12
Čs. Husitské % 0,14
Bez vyznania % 20,67
Ostatné % 0,09
Nezistené % 3,7
Osoby ekonomicky aktívne spolu 6 171
muži 3 218
ženy 2 953
Pracujúci spolu 4 953
muži 2 701
ženy 2 252
Nezamestnaní spolu 730
muži 412
ženy 318
Domy spolu 1 086
Trvale obývané domy spolu 1 052

Základná charakteristika (31.12.2012)  
Kód obce 513440
Názov okresu Ilava
Názov kraja Trenčiansky
Štatút obce mesto
PSČ 018 51
Telefónne smerové číslo 42
Nadmorská výška stredu obce - mesta v m 242
Celková výmera územia obce [m2] 11 270 000
Hustota obyvateľstva na km2 1017,39

Spádovosť obce (31.12.2012)  
Sídlo matričného úradu Nová Dubnica
Sídlo pracoviska daňového úradu Dubnica nad Váhom
Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru Dubnica nad Váhom
Sídlo Okresného súdu Trenčín
Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Dubnica nad Váhom
Sídlo pracoviska obvodného úradu Trenčín
Sídlo Územnej vojenskej správy Trenčín
Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
Sídlo Obvodného úradu životného prostredia Ilava

Technická vybavenosť (31.12.2012)  
Pošta áno
Káblová televízia áno
Verejný vodovod áno
Verejná kanalizácia áno
Kanalizačná sieť pripojená na ČOV áno
Rozvodná sieť plynu áno
Najbližšia zastávka vlakov - názov Trenčian. Teplá
Najbližšia zastávka vlakov - vzdialenosť v km 3

Demografia (31.12.2012)      
Počet obyvateľov k 31.12. spolu 11401 Počet živonarodených spolu 88
muži 5523 muži 41
ženy 5878 ženy 47
Predproduktívny vek (0-14) spolu 2230 Počet zomretých spolu 121
Produktívny vek (15-54) ženy 3130 muži 73
Produktívny vek (15-59) muži 3262 ženy 48
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu   Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu -59
Počet sobášov 61 muži  
Počet rozvodov   ženy  

Životné prostredie (31.12.2012)  
Skládka komunálneho odpadu nie
Množstvo komunálneho odpadu v tonách 4626,5
Využívaný komunálny odpad v tonách 2115,9
Zneškodňovaný komunálny odpad v tonách 2510,6

© Štatistický úrad Slovenskej republiky