Dnes » 22 / 10
Zajtra » 20 / 10
Pozajtra » 23 / 10
utorok 28. mája 2024 - Meniny má Viliam
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Zvýšenie kapacity zberného dvora Nová Dubnica

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond 
Výška NFP: 404 062,75 EUR
Názov projektu: Zvýšenie kapacity zberného dvora Nová Dubnica


Cieľom projektu je zvýšenie kapacity zberného dvora Nová Dubnica pre triedený zber komunálnych odpadov 
so zameraním na zložky odpadu, na ktoré sa nevzťahuje princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

V rámci projektu sa budú realizovať 2 podaktivity:
Podaktivita č.1. - Rozšírenie zberného dvora. 
Zámerom je rekonštrukcia prístrešku, ktorý je priľahlý k zbernému dvoru a je v havarijnom stave.
Podaktivita č. 2. - Nákup hnuteľných vecí na zvýšenie kapacity a podporu triedeného zberu Predmetom tejto 
podaktivity je obstaranie hnuteľných technických prostriedkov ako špeciálny nákladný automobil a veľkokapacitné 
kontajnery pre potreby podpory triedeného zberu odpadu, na ktoré sa nevzťahuje princíp rozšírenej zodpovednosti 
výrobcov.

Výsledky projektu budú premietnuté do plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov. Vďaka zvolenému riešeniu 
sa zabezpečí efektivita nakladania s predmetnými zložkami komunálneho odpadu.


"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Kohézneho fondu 
v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia"