Dnes » 32 / 16
Zajtra » 30 / 16
Pozajtra » 30 / 16
streda 17. júla 2024 - Meniny má Bohuslav
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Pripravujeme novú parkovaciu politiku

Milí spoluobčania,
Od začiatku roka 2023 sme začali pracovať na parkovacej politike mesta v prospech obyvateľov 
s trvalým pobytom v našom meste. V uplynulých dňoch sme vykonali audit parkovacích miest 
(tých oficiálne zaznačených vodorovných značením ako miesta vyhradené na parkovanie).
 V meste a miestnej časti Miklovky máme 2 100 parkovacích miest. Taktiež sme vykonali spočítanie 
vozidiel, ktoré parkujú v mesta a majú inú ŠPZ ako „IL“. Zistenie bolo šokujúce. V meste parkuje 
541 vozidiel, ktoré majú ŚPZ iného okresu, z čoho vyplýva, že patria obyvateľom bez trvalého 
pobytu v meste, alebo súkromným spoločnostiam so sídlom mimo okresu Ilava. Toto sú vozidlá, 
ktorá zaberajú parkovacie miesta obyvateľom a vytvárajú dojem nedostatku parkovacích miest 
v meste.
Preto sa budeme týmito analýzami zaoberať a pripravovať také riešenia parkovacej politiky, 
aby sme počas večerných a nočných hodín eliminovali parkovanie týchto vozidiel v našom meste. 
V prípade, že takéto vozidlá budú mať záujem parkovať, budú si musieť za takéto státie vo 
večerných a nočných hodinách platiť.
Aby sme parkovaciu politiku dotiahli k spokojnosti občanov, v uplynulých dňoch sme boli nabrať 
skúsenosti v Trnave a v Brne, kde majú podobné systémy spoplatnenia, ktoré by sme chceli 
aplikovať v našom meste.
Ako prvé od 1.7.2023 nebude možné parkovať dodávkové motorové vozidlá kategórie N1 
v celom meste v čase od 19:00 hod do 6:00 hod, okrem vyhradených parkovacích 
miest na to určených, ktoré budú označené príslušnými dopravnými značkami.
Parkovaciu politiku v meste plánujeme zaviesť od 1.7.2024, samozrejme jej návrh pred 
samostatným spustením, bude podliehať odbornej a verejnej diskusii. 
Pevne verím, že pripravované zmeny motivujú vodičov viac využívať garáže, ktoré sú vo 
väčšej miere dnes len odkladacím priestorom starých vecí v domácnostiach. 
O tomto zámere píšeme v časovom predstihu, aby aj občania, ktorí bývajú v našom meste 
a nemajú prehlásený trvalý pobyt, sa začali tejto veci venovať, aby sa nemohli vyhovárať, 
že o tom v dostatočnom čase nevedeli. Verím, že riešenie, ktoré vo finále pripravíme, bude 
na úžitok občanom nášho mesta.

Peter Marušinec