Dnes » 4 / 0
Zajtra » 2 / 0
Pozajtra » 2 / 0
utorok 6. decembra 2022 - Meniny má Mikuláš
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Plán zasadnutí


Plán zasadnutí

Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici na rok 2022

 

 

  Mesiac Dátum
1.  Január -
2.  Február 23.02.2022
3.  Marec -
4.  Apríl 20.04.2022
5.  Máj -
6.  Jún 22.06.2022
7.  Júl -
8.  August -
9.  September 21.09.2022
10.  Október 26.10.2022
11.  November -
12  December 14.12.2022   • Konkrétne termíny zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva budú upresnené na základe ich zvolania
    primátorom mesta v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
  • Mestské zastupiteľstvo začína o 16. hod. v zasadacej miestnosti Kultúrnej besedy v Novej Dubnici. Jedno zasadnutie
    MsZ v roku sa uskutoční v Kultúrnom dome v m.č. Kolačín.
  • Materiál na rokovanie MsR doručí predkladajúci najneskôr 5 dní pred jej zasadnutím na oddelenie organizačno –
    správne a materiál na rokovanie MsZ najneskôr 7 dní pred jeho zasadnutím.
  • Materiál, ktorý je v programe rokovania MsR a MsZ musí byť vopred prerokovaný v príslušnej komisii MsZ.


Vypracovala: ved. odd. organizačno – správneho MsÚ
Schválil: Ing. Peter Marušinec - primátor mesta