Dnes » 11 / 5
Zajtra » 6 / 5
Pozajtra » 2 / 5
nedeľa 26. marca 2023 - Meniny má Emanuel
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Sekretariát primátora a prednostu

Mgr. Daniela Mauerová
vedúca sekretariátu

E-mail
daniela.mauerova@novadubnica.sk


Kontakty

Telefón
042/443 3484, 042/443 3524, 042/443 3526
Mobil
0905 708 132

Meno Funkcia Telefón E-mail
Mgr. Daniela Mauerová referent sekretariátu  042 / 4433 524 kl. 104 daniela.mauerova@novadubnica.sk
Martina Mikulová
referent sekretariátu  042 / 4433 524 kl. 105 mikulova@novadubnica.sk

Riadi vedúci sekretariátu. Za svoju činnosť zodpovedá prednostovi MsÚ.

Vedúci sekretariátu zodpovedá za plnenie tej časti mestského rozpočtu, ktorý spravuje, zodpovedá za predbežnú finančnú kontrolu svojho oddelenia v súlade so zákonom o kontrole, pripravuje odborné podklady pre činnosti vyplývajúce pre mesto zo zákona č. 211/2000 Z. z. a z nariadení mesta a vnútorných predpisov, zodpovedá za ďalšie činnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa k uvedenej náplni sekretariátu.

Do sekretariátu patrí: